IKT-servicefag
med e-sport


Fremtidsrettet utdannelse

IKT-servicefag gir deg kompetanse til å drifte IKT-systemer og yte brukerstøtte. Du lærer om servere, nettverk, sikkerhet og kommunikasjonsløsninger. Opplæringen skal legge vekt på samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper. IKT gir deg mulighet til å gå videre med fagbrev, eller til å ta påbygging. Selv om du ikke fortsetter med IT-studier etter påbygging, vil IKT-kunnskapen være nyttig uansett hvilket yrke du velger.

Du kan ta IKT-servicefag uansett hvilket grunnkurs du tok i første klasse på videregående.

ikt-servicefag

programfag

IKT-servicefag har dissse programfagene:

  • Drift og vedlikehold - Her lærer du om anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold av IKT-systemer.
  • Bruker- og driftsstøtte - Faget tar for seg håndtering av fortrolige opplysninger, samhandling med brukere og kommunikasjon.
  • Virksomhetsstøtte - Her lærer du hvordan IKT kan brukes til verdiskapning og omstilling i en bedrift.

jobb-muligheter

IT-bransjen mangler tusenvis av arbeidstakere

IKT blir stadig viktigere i samfunnet vårt etter som digitalisering og internasjonalisering øker. Norge mangler arbeidstakere som har kompetanse på datasikkerhet, velferdsteknologi, styringssystemer og koding bare for å nevne noen områder. IKT-servicefag gir deg en god platform for videre IT-studier. Du kan også velge å gå læretid og ta fagbrev.


En ting er uansett sikkert: IKT-bruken øker og øker. Dette gjelder over hele landet og i alle bransjer. Med IKT-servicefag som bakgrunn har du gode forutsetninger for jobb der du ønsker å bo etter endt utdannelse.

Jenter

i IT-bransjen


Norge trenger flere personer med IT-kompetanse for å klare det digitale skiftet. Både kvinner og menn må ha denne kompetansen. Tallene fra Samordna opptak viser at andelen jenter som har søkt IKT-fag har økt betraktelig de siste årene. Noen tror at en IT-jobb bare består av arbeid bak en skjerm, hvor man styrer diverse elektronisk utstyr. Realiteten er at man i IT-bransjen har stor grad av menneskelig kontakt. Man jobber med kunder og brukere, og i bedriften jobber man tett sammen med kolleger i team. Kanskje IKT er noe for deg også?
 

KVN IKT med e-sport