IKT-servicefag
med e-sport

Noen få ledige plasser. Søk nå!

Spill, som du

ELSKer

E-sport er et eget fag for IKT-elever ved KVN. Ved hjelp av opplæring i blant annet treningsplanlegging, strategi og ferdigheter vil du kunne bruke skoletiden til å utvikle deg som spiller. Vår erfarne lærer er en anerkjent profesjonell spiller, analytiker og manager på høyeste nasjonale og internasjonale nivå!

Utdannelse, som du

trenger

IKT-servicefag er en av de mest fremtidsrettede utdanningene du kan ta i dag. IT-bransjen i Norge skriker etter fagfolk.
Selv om du velger å gå videre med en annen utdanning senere, vil IKT-kompetansen din likevel være nyttig og ettertraktet. Alle yrker bruker IKT i dag!

E-sport

toppidrett

IKT-

servicefag

KVN

videregående

NESNA

og helgeland

KVN IKT med e-sport